top of page
logoSafeHotel.png

Safehotel

Safeday er dansk kontor for Safehotel-star

Kvalitetsmærke for brandsikkerhed på hoteller
Mærket Safe-Star Hotel Quality repræsenterer en uafhængig og gennemsigtig certificering af brandsikkerhed på hoteller. Målet er at øge sikkerheden for gæster og personale på hoteller ved at undgå brande samt give en passende reaktionskapacitet med hensyn til udstyr og personale. Kvalitetsmærket initieret af FEU a.s.b.l. (Federation of European Union Fire Officer Associations) udstedes af Safehotel-Star Office.

Safeday samarbejder, som de eneste i Danmark, med Safehotel og tilbyder en vejledende gennemgang af hoteller og deres sikkerhed.

I gennemgangen af hotellet, ses på følgende punkter:

  • Liste M: Ledelse (Hvem er udpeget til at have sikkerheden på hotellet?)

  • Liste B: Bygningen (Hvilke brandsikkerhedsmæssige tiltag er bygningen "født" med, eller opgraderet med?)

  • Liste S: Systemer (Hvilke forebyggende systemer findes på hotellet (alarmer, sprinklere, nødbelysning mv.)?)

  • Liste E: Ekstra forebyggende tiltag

  • Liste C: Minimumskrav

Vi tilbyder at hjælpe med at oprette en sikkerhedsmappe, hvor ovenstående punkter indgår og vejleder i forhold til brandsikkerhed, uanset om hotellet er interesseret i at blive certificeret til Safehotel-star, eller blot vil forbedre brandsikkerheden.

Safehotel-Star er et kvalitetsmærke for brandsikkerhed på hoteller og præmierer hoteller, som opfylder europæiske krav til brandsikkerhed og dermed garanterer gæsters og personales sikkerhed. Certificeringen er gyldig i 3 år og udstedt af Safehotel-Star Office.

Grundlæggende udføres certificeringen i en proces med flere trin som følger:
 

  • Egen gennemgang af hotellet ved hjælp af en interaktiv tjekliste - gratis registrering er obligatorisk

  • Hotel afgiver ordre til certificering

  • Implementering af en uafhængig ekspert af Safehotel-Star Office, som gennemgår hotellet ved hjælp af tjekliste systemet, f.eks. kontrol af brandsikkerhedsregistret efterfulgt af en inspektion af lokalerne.

  • Lagring af revisionsresultater i Safehotel -databasen

  • Gennemgang af resultater af Safehotel-Star Office og tildeling af Safehotel-star.

Safeday kan derudover tilbyde førstehjælpskursus og brandkursus for personale, i forbindelse med Safestar.

bottom of page