top of page
Konsulentbistand: Get a Quote

Vi tilbyder konsulentbistand indenfor følgende:

 • Bygningsservice

 • Taksering af bygning og løsøreskader

 • Brandsikkerhed, gennemgang af bygning og brandkursus

 • Beredskabsplanlægning

 • Sikkerhedsgennemgang af bygninger

 • Udarbejdelse af sikkerhedsplaner for større arrangementer
   

Safeday samarbejder, som de eneste i Danmark, med Safehotel og tilbyder en vejledende gennemgang af hoteller og deres sikkerhed.

Ved spørgsmål og booking, kontakt Safeday.dk på: info@safeday.dk, telefon: 69 159 112 eller benyt kontaktformularen.

Uforudsete hændelser kan have en stor påvirkning på en virksomhed eller en institution.

For at mindske konsekvenserne af en hændelse, bør man som virksomhed eller institution altid have en funktionel og opdateret beredskabsplan.

Safeday kan hjælpe med at revidere og/eller opdatere beredskabsplaner, samt at lave nye beredskabsplaner. Når vi ved Safeday laver beredskabsplaner, sørger vi altid for, at de er skræddersyet til den pågældende virksomhed eller institution, de laves til. Dette gøres bl.a. gennem dialog og fysiske besøg på stedet. Du kan forvente følgende af en beredskabsplan:

 • Overblik over flugtveje

 • Overblik over brandslukkere

 • Forslag til evt. ophæng eller placering af hjertestarter

 • Procedure ved brand

 • Procedure ved farligt vejr (storm, oversvømmelse, etc.)

 • Procedure ved ulovlig indtrængen

 • Procedure ved vold/skyderi

 • Udførlig kontaktliste til relevante parter ved en hændelse

 • Planlægning af førstehjælpskursus og brandkursus

bottom of page