top of page

Behandlerens 6. hovedpunkter

 1. Overblik

 2. Sikring

 3. Akutbehandling

 4. Tilbagemelding

 5. Transportklargøring

 6. Transportprioritering

 

Top til tå undersøgelse:

A: Airway – Frie luftveje

B: Breathing – Vejrtrækning

C: Cirkulation – Kredsløb

D: Disability – GCS, pupiller, spontane bevægelser

E: Exposure – Overblik – ”top til tå”

Tjek også

 • Puls

 • Respiration

 • Temperatur

 • Hudfarve

 • Pupilreaktion

Tilbage til top

Vejrtrækning / Respiration

Normal respiration pr. minut cirka angivelse

Nyfødte             35-40 gange/min.

Børn                   18-25 gange/min.

Voksne               12-16 gange/min.

Pulsoxymetri:
SpO2
> 95 %      = normalt
91-95 %   = acceptabelt
86-90 %   = let til moderat iltmangel
< 85 %      = svær iltmangel

ABC
Respiration/Puls
Blodtab.jpg
Blodtab

Blødningens karakter

 • Arteriel blødning: Pulserende blødning, hvor der kommer flere 100 ml. lyst blod i minuttet

 • Venøs blødning: Langsom men konstant blødning, hvor der kommer ca. 10 ml. mørkt blod i minuttet

 • Kapillær blødning: Regelmæssig siven af mørkt blod fra et enkelt område.

 • Diffus blødning: hvor det siver med blod fra flere forskellige steder på kroppen.

 • Ekstern: hvor blødningskilden kan ses

 • Intern: kan ikke ses direkte.

Tilbage til top

 

Blodtryk

Systolisk = det høje: mellem 100 og 140

Diastolisk = det lave: mellem 60 og 90

For højt blodtryk over 140/90 = Hypertension

For lavt blodtryk under 100/60 = Hypotension​

Normal hvilepuls pr. minut. Ca. angivelser:

 

Puls

Nyfødte 120-160 slag/min.

Børn        80-100 slag/min.

Voksne     60-80 slag/min.

Vejrtrækning / Respiration

Normal respiration pr. minut cirka angivelse

Nyfødte             35-40 gange/min.

Børn                   18-25 gange/min.

Voksne               12-16 gange/min.

Glasgow Coma Scale (GCS)

Puls
GCS.jpg
GCS
Pupil.jpg
Pupilstørrelse

Pupil størrelser

Blodsukker

Tilbage til top

Normale blodsukkerværdier

Mellem 4 - 8 mmol/l inden måltidet
Op til 10 mmol/l 1-2 timer efter måltid

Mellem 6 - 8 mmol/l lige inden sengetid

Diabetikere:

Ambulance hvis værdierne er under 2 eller over 14 , ellers hvis pt. Bliver bevisthedssløret og behandling ikke hjælper.

Behandling:

Lavt blodsukker = Giv saft, sodavand, chokolade mm.

Hvis bevidstløs giv Glucagon.

Højt blodsukker = Giv pt. Egen insulin, aldrig andres.

Husk at kontrollere ½ time efter insulin er givet, inden pt. forlader vagten.

Narkotika mv.

Stoffer der virker sløvende:
Hash, heroin, morfin

​Symptomer:

Rødsprængte øjne, sløv, døsig, snøvlende tale. Meget usikker gang.

Langsom og svag puls. Bevidstløshed - Åndedrætsstop

 

FH/Behandling:

Få oplysning om stoffet og indtagelsesmåde. Observer puls, BT, TP, Sat, RF. Tilkald hjælp.

 OBS: Undgå væske og føde.

Tilbage til top

Stoffer der virker stimulerende:

 amfetamin, kokain, ecstasy, khat

Symptomer:

Selvcentreret og egoistisk. Hyperaktiv, svedende. Store pupiller Tørre slimhinder, spændte muskler hurtig puls og højt blodtryk hurtig vejrtrækning. Ofte aggressiv seksuelt stimuleret

 

FH/Behandling:

Få oplysning om stoffet og indtagelsesmåde. Observer puls, BT, TP, RF.

Giv vand og drikke. Afkøl personen. Pas på dig selv og andre.

 

Stoffer der giver hallusinationer:

 ​LSD, meskalin, psilocybin-svampe

Symptomer:

Mareridtsagtig rus. Angst, panik, voldelig, selvskadende, flashbacks. Øget motorik, uro. Store pupiller, øget puls, BT og temp.

 

FH/Behandling:

Få oplysning om stoffet og indtagelse. Ro omkring pt. Observer puls, BT, vejrtrækning. Sørg for at der er nogen sammen med pt. Forhindre selvmord og ulykke.

Snifning af lightergas, fortynder, benzin o.l.

 ​Symptomer:

Rødme ved næse og mund

Irriterede slimhinder. Evt. lugt af det sniffede stof. Virker fraværende. Vejrtrækningsbesvær. Evt. bevidsthedssløret.

 

FH/Behandling:

Hold personen ved bevidsthed.

OBS: Undgå væske og føde (risiko for fejlsynkning) evt. ilt på maske.

OBS brandfare! Observer puls, BT, RF og temp.

Narkotika
bottom of page