top of page

Brandkursus - varmt arbejde

Flere forsikringsselskaber har indført en særlig selvrisiko på bygningsbrandsforsikringen, de udførendes ​erhvervsansvarsforsikring, enterpriseforsikring og ​løsøreforsikring, som er gældende ved skader i forbindelse med ​varmt arbejde. Denne selvrisiko kan i disse tilfælde undgås, ​såfremt: ​

Den sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket, der inden arbejdet påbegyndes, er underskrevet af virksomhedsleder, brandvagt og den udførende håndværker og/eller​

 

Den sikrede kan dokumentere, at de udførende håndværkere har certifikat for gennemført kursus om varmt arbejde​

 

Eller andre krav fremsat af forsikringsfirmaet

cover.png
Taglæg.png

Når der skal udføres varmt arbejde, så som taglægning, vinkelslibning og andre opgaver, hvor der forekommer røg, ild og gnister, er det vigtigt at de enkelte arbejdere er klar over farerne og har lært at forebygge brande.

Vi tilbyder kursus i varmt arbejde, hvor slukningsmidler, forebyggelse og regler gennemgås. Der udstedes et certifikat som er godkendt af forsikringsselskaberne.

Vi kan også tilbyde kurser der er delt op i online undervisning og afsluttes med en praktisk prøve. Kurset kan gennemføres på engelsk, polsk, roma og tysk.


Ring til os, eller chat med os - og få et tilbud.

Se grundpriserne HER!

20220107_113855_edited.jpg
Eksempel på kort.jpg

NYHED !

Efter endt kursus, udleveres et praktisk kursusbevis, som kursisten kan opbevare i sin pung.

Ved at scanne QR koden på beviset, kan indhold af kurset og bevisets gyldighed læses.

Brandkursus varmt arbejde: Services
Kursusbevis
bottom of page