top of page

Om os:

Indimellem sker det, at der opstår en akut situation, som kræver hjælp her og nu. Det kan være et menneske, som pludselig falder bevidstløs om. Det kan være en ulykke med alvorlige blødninger og skader til følge. Eller det kan være en pludseligt opstået brand, der risikerer at koste menneskeliv og værdier. Der er også lovkrav om sikkerhedsplaner der skal udarbejdes, hvis man vil afholde større arrangementer, som festivaler, handelsdage m.m., så ulykkerne kan minimeres eller undgås. Er du klar til at tage affære, inden at hjælpen når frem, eller har du tænkt sikkerhed, inden dit næste arrangement? Har du styr på reglerne

på din arbejdsplads? Safeday.dk er et ApS, der har specialiseret sig i at undervise og hjælpe med sikkerhedsgennemgang og -planlægning.


Specialer:

 • Førstehjælpskurser

 • Sikkerhed til virksomheden

 • Brandkurser

 • Brandsikkerhed

 • Uddannelse i brug af hjertestarter

 • Salg af hjertestarter

 • Salg af førstehjælpsudstyr

 • Salg af brandmateriel

 • Samarittervagter

 • Udarbejdelse af beredskabs- og sikkerhedsplaner

 • Sikkerhedsrådgivning i forbindelse med koncerter og festivaler.

 • Rådgivning i sikkerhed

Det grønne valg

Det grønne valg

Safeday bestræber sig på at bidrage til den grønne omstilling, så vi kan få en bæredygtig verden og begrænse drivhusgasudledningen. Denne omstilling kommer ikke fra den ene dag til den anden, men med små skridt.   

Det er vigtigt for os at tænke bæredygtighed ind i alt hvad vi gør og leve op til vores ansvar som virksomhed. 

I samarbejde med kunder og leverandører tilbyder vi altid den bedste tilgængelige løsning i forhold til opgaven. 

Vi har fokus på at integrere en cirkulær økonomi, som tillader længere levetid, reparation, genbrug og genanvendelse af produkter.   

Vi genbruger for eksempel pap- og plastikindpakning fra vores leverandører. Senere vil vi stræbe efter at tage det affald vi genererer på kursus stedet med hjem, og bortskaffe det på den rette måde. 

Medarbejderne

Medarbejderne:

Per-222x300_edited.jpg

Per Kildelund

Vores administrerende direktør og stifter af Safeday.

Per dækker Fyn og Jylland, er tidligere indsatsleder brand og faginstruktør i førstehjælp, brandbekæmpelse, redning og røgdykning


pbk@safeday.dk
tlf. +45 2325 0461

jan-safeday_edited.jpg

Jan Bærtelsen

Jan er områdechef og dækker Danmark øst for Storebælt. Han er tidligere indsatleder,  brand og er sagsbehandler i driftsmæssige og brandtekniske forhold.
Jan er sikkerheds- og beredskabsplanlægger, samt instruktør i førstehjælp,  brandbekæmpelse, redning og røgdykning.


jlb@safeday.dk
tlf. +45 2395 4207

307535316_2889253971383390_3892698212111662451_n.jpg

Mads Poggenborg

Mads er vores nye event koordinator. Mads vil primært have kundekontakt og stå for vores event opgaver, som f.eks. førstehjælpsvagter.

Han har 17 år bag sig inde for førstehjælpsuddannelse og -opgaver.
Han har en Nødbehandleruddannelse og været med at til at skabe en uddannelse inde for førstehjælp og samarit arbejde.

Morten Knudsen.jpg

Morten Knudsen

Morten er instruktør i førstehjælp, brand, overtænding, røgdykning, samt brandforløb og overtændinger.

Morten er primært i Jylland.
Han er operativ brandmand og uddannet holdleder.

Rasmus

Rasmus Kildelund

Rasmus er med i direktionen og katastrofe og risiko manager, samt officer i forsvaret.

Han arbejder med sikkerheds- og beredskabsplanlægning, primært i forbindelse med koncerter og festivaler.

 

rbk@safeday.dk
 

IMG_20220117_114757.jpg

Camilla Nielsen

Camilla er vores SoMe og hjemmeside vedligeholder. Det er hende som sørger for at opdatere de sociale medier, så I kan følge med i hvad der sker hos Safeday. Derudover kan hun også agere fotograf ved forskellige lejligheder. 

cni@safeday.dk

Billede1_edited.jpg

Angela Haugaard Pedersen

Angela er instruktør i førstehjælp, primært på Sjælland. Hun er en del af redningsberedskabet og har tidligere også været samarit i Dansk Røde Kors.

Jeppe.jpg

Jeppe Mørk

Jeppe er instruktør i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Han er operativ brandmand og kører til dagligt som brandmand i Odense.

Jeppe dækker primært Fyn og Jylland.

Camilla D.jpg

Camilla Diamant Madsen

Camilla er instruktør i førstehjælp og har den seneste uddannelse fra instruktørkurset. Da hun samtidig arbejder som lærer, tilfører hun Safeday gode

pædagogiske redskaber og den nyeste viden til vores uddannelser.

Camilla underviser primært på Sjælland, men I kan også møde hende vest for Storebælt.

Billede på vej

Korpslæge

Billede og tekst er på vej

mig.png

Jeppe Storm

Jeppe er instruktør i brand hos os. Han er holdleder samtidig med at han arbejder som røgdykkerinstruktør. Derudover er han redningsdykker og så arbejder han deltid som brandmand – men med tidligere fuldtidserfaring.  

Winnie Mott

Billede på vej

Winnie Mott er en erfaren førstehjælpsinstruktør, med en baggrund fra Beredskabet har hun en solid viden indenfor feltet. Hun underviser i udvidet førstehjælp, som er hendes speciale.  

Gustav.jpg

Gustav

Gustav er førstehjælpsinstruktør. Han har altid arbejdet med mennesker og har derfor en god tilgang til forskellige mennekser. 6 års arbejde som sygetransport-redder har tilføjet en masse spændende erfaring og historier fra ting han selv har oplevet. Han tror på man lærer mest når man har det sjovt og går derfor meget op i at lave en spændende undervisning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Tak, for din tilmelding!

Nyhedsbrev
Vi støtter

Vi støtter

Skærmbillede 2022-09-01 074942.png
psy-fond.jpg
Dyrenen_besk.png
hf-logo.jpg
Samarbejspartnere

Vores samarbejdspartnere

Logo til firmaet Gearteam
Et billede af logoet til hjemmesiden www.dukanhjaelpe.dk
Logo for Thomsens Brandteknik
dinrejsekonsulent_edited.png
venit-logo-stor.png
LKP.png
bottom of page