Billede af Per Kildelund

Per Kildelund

Vores administrerende direktør og stifter af Safeday.

Per dækker Fyn og Jylland, er tidligere indsatsleder brand og faginstruktør i førstehjælp, brandbekæmpelse, redning og røgdykning


pbk@safeday.dk
tlf. +45 2325 0461

Rasmus

Rasmus Kildelund

Rasmus er med i direktionen og katastrofe og risiko manager.

Han arbejder med Sikkerheds- og beredskabsplanlægning, primært i forbindelse med koncerter og festivaler.

 

 


rbk@safeday.dk
 

Jan Bærtelsen

Jan Bærtelsen

Jan er områdechef og dækker Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. Han er tidligere indsatleder brand og er sagsbehandler i driftsmæssige og brandtekniske forhold. Jan er sikkerheds- og beredskabsplanlægger, samt instruktør i brandbekæmpelse, redning og røgdykning.

Jan er også daglig ansvarlig for dinrejsekonsulent.dk
jlb@safeday.dk
tlf. +45 2395 4207

 
 

Mere om os

Indimellem sker det, at der opstår en akut situation, som kræver hjælp

her og nu. Det kan være et menneske, som pludselig falder bevidstløs om.

Det kan være en ulykke med alvorlige blødninger og skader til følge.

Eller det kan være den pludseligt opstået brand, der risikerer at koste

menneskeliv og værdier.

Der er også lovkrav om sikkerhedsplaner der skal udarbejdes, hvis man

vil afholde større arrangementer, som festivaler, handelsdage m.m.,

så ulykkerne kan minimeres eller undgås.
Er du klar til at tage affære, inden at hjælpen når frem,
eller har du tænkt

sikkerhed, inden dit næste arrangement? Har du styr på reglerne

på din arbejdsplads?
Safeday.dk er et ApS, der har specialiseret sig i at undervise og hjælpe

med sikkerhedsgennemgang og -planlægning.
Specialer:
▬▬▬▬▬▬

 • Førstehjælpskurser

 • Sikkerhed til virksomheden

 • Brandkurser

 • Brandsikkerhed

 • Uddannelse i brug af hjertestarter

 • Salg af hjertestarter

 • Salg af førstehjælpsudstyr

 • Salg af brandmateriel

 • Udarbejdelse af beredskabs- og sikkerhedsplaner

 • Sikkerhedsrådgivning i forbindelse med koncerter og festivaler.

 • Rådgivning i sikkerhed

Vores samarbejdspartnere

 
Logo til firmaet Gearteam
Et billede af logoet til hjemmesiden www.dukanhjaelpe.dk
Logoet til firmaet LKP
Logo for Thomsens Brandteknik
Logoet til firmaet Vennerstrøm
Logoet til Psykiatrifonden
Logoet til hjerteforeningen
Logoet til dyrenes beskyttelse.

Overskrift 1