Brandkurser og førstehjælpskurser

Mere om os

Indimellem sker det, at der opstår en akut situation, som kræver hjælp her og nu.
Det kan være et menneske, som pludselig falder bevidstløs om. Det kan være en ulykke med alvorlige blødninger og skader til følge. Eller det kan være den pludseligt opståede brand, der risikerer at koste menneskeliv og værdier.

Der er også lovkrav om sikkerhedsplaner der skal udarbejdes, hvis man vil afholde større arrangementer, som festivaler, handelsdage m.m., så ulykkerne kan minimeres eller undgås.
Er du klar til at tage affære, inden at hjælpen når frem, eller har du tænkt sikkerhed, inden dit næste arrangement? Har du styr på reglerne på din arbejdsplads?
Safeday.dk er et ApS, der har specialiseret sig i at undervise og hjælpe med sikkerhedsgennemgang og -planlægning.
Specialer:
▬▬▬▬▬▬

  • Førstehjælpskurser

  • Sikkerhed til virksomheden

  • Brandkurser

  • Brandsikkerhed

  • Uddannelse i brug af hjertestarter

  • Salg af hjertestarter

  • Salg af førstehjælpsudstyr

  • Salg af brandmateriel

  • Udarbejdelse af beredskabs- og sikkerhedsplaner

  • Rådgivning i sikkerhed

 
Per-222x300_edited.jpg

Tidl. holdleder og indsatsleder brand
Instruktør: Førstehjælp – Brand – Redning – Røgdykning – varmt arbejde.
Faginstruktør: Brand og førstehjælp
pbk@safeday.dk
tlf. +45 2325 0461

Per Kildelund

Rasmus


Katastrofe og risiko manager
rbk@safeday.dk
tlf. +45 2647 9036

Rasmus Kildelund

Jan Bærtelsen


Tidl. Indsatleder brand.
Sagsbehandler i driftmæssige og brandtekniske forskrifter.
Brandforebyggelse, brandteknisk byggesagsbehandling.
Instruktør: Brand – Redning - Kommunukation - Røgdykning - varmt arbejde.
jlb@safeday.dk
tlf. +45 8175 2112

Jan Bærtelsen

 

Vores samarbejdspartnere

venit-logo-stor.png
Thomsens_brand.png
dukanhjaelpe_edited.png
LKP.png
Dyrenen_besk.png
psy-fond.jpg
hf-logo.jpg